Miřetice okres Benešov

Lokalita

Obec Miřetice leží 7km od města Vlašim v okrese Benešov 70km jihovýchodním směrem od hlavního města Prahy. Nájezd na D1 se nachází ve vzdálenosti 10km od obce. V obci je zajištěno kvalitní autobusové spojení s nejbližšími většími městy jako je Vlašim, Benešov, Pelhřimov a hlavní město Praha.

Kultura a sport v obci

V obci působí několik kulturních a sportovních spolků. Miřetický klub žen zajišťuje každoročně několik kulturních akcí jako je masopust, dětský den, pohádkoý les, lapionový průvod, oslava MDŽ a další. V obci funguje veřejná knihovna s bohatým knižním fondem. Která taktéž nabízí zajímavé akce pro veřejnost jako je např. Noc s Andersenem. TJ Sokol Miřetice spravuje rozsáhlé obecní sportoviště včetně tenisových kurtů a fotbalového hřiště. V obci působí také motocyklistický spolek Fichtl cup, který každoročně pořádá oblíbené tradiční motocyklové závody. V Miřeticích najdete také sbor dobrovolných hasičů, myslivecký spolek. Každý ze spolků každoročně pořádá vlastní ples v kulturním sále obecního úřadu Miřetice.
Ke kulturnímu a společenskému vyžití občanů Miřetic slouží také hostinské zařízení U Tří koček.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1274.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

Zdroj Wikipedia

Více informací a aktuality ze života obce najdete na www.miretice.eu

© 2013 Template by w3layouts | realizace Tre.cz